lördag 31 december 2011

Nya bostäder kv. Sälgen, Malmaberg

I nordvästra Malmaberg, mellan Lugna gatan och Gunnilbogatan, planeras sex nya flerbostadshus med ca 70 lägenheter. Även kontor och hantverk kommer tillåtas i de nya byggnaderna.

Planområdet är ca 5.800 m²och omfattar fastigheterna Sälgen 5, 13 och del av 14. Se bild nedan.


De befintliga 1-plans byggnaderna med enkla fasader i korrugerad plåt och plywood kommer att rivas. Flera av dessa står idag tomma. Byggnaderna är i mycket dåligt skick och saknar helt arkitektonisk kvalitet.

Enligt förslaget ska de sex nya byggnaderna placeras med gavlarna mot Lugna gatan och Gunnilbogatan och ha fyra våningar med genomgående lägenheter jämnt fördelade på ettor, tvåor och treor.
Bostadshusen kommer grupperas två och två runt en innergård med trädäck. Under innergårdarna anläggs parkeringsgarage med trappa upp till trädäcket. Lägenheterna kan även nås med hiss direkt från garaget.

De nya byggnaderna sedda från Gunnilbogatan

Den nya bebyggelsen kommer ge området ett rejält estetiskt lyft, då byggnaderna som står där idag mest för tankarna till en kåkstad...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar