torsdag 29 december 2011

Projekt 3B - Med nytt resecentrum 2017

Järnvägen genom centrala Västerås utgör en barriär mellan centrum och mälaren. Om Västerås ska kunna kalla sig Mälarstaden måste denna barriär byggas bort. Projekt 3B är ett stadsbyggnadsprojekt med syftet att utveckla stationsområdet och koppla ihop centrum med Mälaren.

Första steget är ett nytt resecentrum som ska stå klart 2017. Den nuvarande stationen som byggdes för 15 år sedan kommer att rivas och kopparbergsvägen förlängs ner till den befintliga cirkulationsplatsen vid Kungsängsgatan.

Stationsområdet och Centrala mälarstranden sedd från norr

Utbyggnaden av mälarbanan till 4 spår på sträckan Kallhäll-Tomteboda och invigningen av Citybanan 2017 ger förutsättningar för en snabbare och tätare tågtrafik till Stockholm.
Då Enköping reserverar mark för ny järnväg till Uppsala i sin överiktsplan, kommer även resandet på den nya sträckan Eskilstuna - Västerås - Enköping - Uppsala - Arlanda att kräva ett nytt resecentrum i Västerås.
Även kommande pendeltågstrafik inom kommunen ställer ökade krav på stationsområdet. Nya pendeltågstationer har föreslagits i Hacksta, Stenby, Hökåsen, Tillberga och Tortuna, med tillhörande nytt spår mellan Tillberga och Tortuna.

Västerås stad har tillsammans med tio andra parter skrivit under en avsiktsförklaring för Projekt 3B. Målen med projektet är:
  • Ett attraktivt och effektivt resecentrum ska vara klart att invigas 2017
  • Området ska bli en tydlig och självklar länk mellan city, centrala Mälarstranden och Mälaren.
  • Området ska bidra till ett utvidgat city.
  • Området ska innehålla attraktiva kvartersytor.
  • Området ska innehålla attraktiva allmänna ytor. 
Några detaljplaner för området finns ännu inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar