onsdag 28 december 2011

Västerås stad Översiktsplan 2026

Västerås stads förslag på Översiktsplan 2026 är ute på samråd till och med den 15 Januari 2012. Se till att läsa igenom förslaget och lämna eventuella synpunkter innan samrådstiden går ut.

Den 10 januari 2012 klockan 19:00 finns möjlighet att lyssna på och diskutera runt planförslaget i stadsbibliotekets hörsal. Politiker kommer finnas på plats och det finns möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor direkt.
Ett sista öppet hus innan samrådstiden går ut kommer även hållas i gallerian Igor i centrala Västerås den 14 januari.

När samrådstiden gått ut kommer planförslaget att bearbetas med utgångspunkt från de synpunkter som inkommit. Det bearbetade planförslaget kommer presenteras i en utställning sommaren 2012. Planen kommer vara vägledande för stadens fortsatta planering efter att den antagits av kommunfullmäktige.

Planförslaget finns på Västerås hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar