torsdag 29 december 2011

Motorväg E18 Hällamotet-Sagån

E18 är en del av det nationella stamvägnätet och ingår i den så kallade "Nordiska triangeln" som sammanbinder Köpenhamn - Oslo - Stockholm - Helsingfors. På sträckan Örebro - Stockholm är delen mellan Hällamotet i Västerås och Sagån en av få delar som inte är utbyggd till motorväg.
Kommunfullmäktige i Västerås har beslutat att förskottera pengar till Trafikverket för att en utbyggnad av delen från Hällamotet till nya motorvägen vid Sagån ska kunna påbörjas tidigast hösten 2012. Hela sträckan beräknas vara klar under 2014.

I samband med utbyggnaden kommer även en ny trafikplats, Anundshögsmotet, att byggas vid Närlunda för att ansluta den befintliga väg 694, som idag passerar under E18, till den nya motorvägen. Detta i kombination med utbyggnaden av Gäddeholm innebär att trafiken på väg 694 "Badelundavägen" kommer att öka kraftigt. Trafikverket ska därför göra en förstudie om sträckningen av Badelundavägen, från gamla Stockhomsvägen i Irsta, via Anundshög, till korsningen Tillbergaleden och Lugna gatan.
Delen mellan Irsta och korsningen med Tortunavägen vid Anundshög håller redan idag en god standard och här kommer det troligtvis handla om bullerdämpande åtgärder för kringliggande fastigheter och att göra befintliga korsningar säkrare.

Från Anundshög genom Badelunda till Tillbergaleden krävs större åtgärder för att hantera det ökade trafikflödet. Den bästa lösningen skulle vara en ny sträckning av vägen, antingen till öster eller väster om Badelundaåsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar