torsdag 29 december 2011

SmartKoll - Västerås nya kollektivtrafik

Arbetet med Västerås nya kollektivtrafik, Projekt SmartKoll, fortsätter. År 2013 är det tänkt att de nya linjerna ska införas. Just nu pågår arbetet med att köpa in fler bussar, bygga om gator, flytta hållplatser och bygga nya vändslingor.

Tanken med projektet är att det i stadstrafiken ska gå bussar så ofta att någon tidtabell inte kommer behövas, man behöver bara ställa sig vid hållplatsen så kommer en buss efter några minuter. Dessutom blir linjerna mer konsekventa, dvs bussen kör alltid samma väg oavsett tid på dygnet. Dagens system, med lågtrafik kvällar och helger som delvis kör andra sträckor än de ordinare linjerna, kommer försvinna.
De nya linjerna blir dessutom rakare och genare än idag, vilket förkortar restiderna. En nackdel är att på vissa ställen kommer människor få längre till hållplatsen än de har idag.


Stomlinjerna, linje 1-7, är de som kommer få den tätaste trafiken med en turtäthet på ner till 7,5 minuter mellan klockan 06:00 - 18:00, därefter 15-minutertrafik till klockan 20:00 och 30-minuterstrafik under kvällar och helger. Efter klockan 00:30 på Fredag och Lördag går de med 60-minuterstrafik.

Stomlinjerna kommer att kompletteras med Servicelinjer, linje 11-13. Dessa kommer gå med 30-minutertrafik Måndag-Fredag klockan 09:00-20:00 och Lördag-Söndag klockan 10:00-20:00


För att avlasta stomlinjerna vid stora arbetsplatser kommer även 3 st arbetsplatslinjer att införas, linje 915-917.
915 kommer gå med 15-minuterstrafik och linjerna 916 och 917 med 30-minuterstrafikNär det gäller landsortslinjerna, så kommer de nuvarande att ersättas av följande linjer:
  Linje 22: Centralen - Barkarö - Örtagården
  Linje 23: Centralen - Tidö-Lindö
  Linje 24: Centralen - Skultuna
  Linje 25: Centralen - Hökåsen - Tillberga
  Linje 26: Centralen - Tortuna - Orresta - Centralen
  Linje 27: Centralen - Irsta - Gäddeholm

Linje 25 och 26 kan ersättas av pendeltåg när de planerade pendeltågstationerna byggs.De kommer då trafikeras av tåg på linjen Kvicksund - Dingtuna - Hacksta - Västerås C - Stenby - Hökåsen - Tillberga - Tortuna.

I ett senare skede kan även stomlinjerna komma att ersättas med spårbunden trafik. De första linjerna att få spårvagn skulle i så fall kunna bli linje 4 och linje 7.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar