torsdag 5 januari 2012

Lillhamra, Etapp 1

Bygget av nya stadsdelen Lillhamra i östra Västerås går vidare. Området beräknas ge plats för ca 400-500 lägenheter fördelade på småhus, radhus och mindre flerbostadshus samt ett äldreboende och skola/förskola.


I den första etappen byggs ca 300 lägenheter, men även icke störande verksamheter i form av hantverk och kontor tillåts i begränsad omfattning.
Kvarteren kring skolan (område C) kännetecknas av lite större och tyngre bebyggelse i upp till 5 våningar. Område B får bebyggelse i upp till 3 våningar medan område A och D ska vara lägre, 1-2 våningar.

Husen ska vända en offentlig sida mot gatan och en privat mot innergården/trädgården och placeras tätt och strikt längs med gatan för att bilda en småskalighet och stadskaraktär.

Nya stadsdelen möter befintlig bebyggelse utefter Väderleksgatan

De första husen i område B är på plats. I mitten av bilden, mot Väderleksgatan i nederkanten, kommer Lillhamra torg att placeras

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar