tisdag 17 januari 2012

Kv. Missionskyrkan, Pettersberg

Detaljplanen för kvarteret Missionskyrkan har varit ute på samråd och bearbetning av planen pågår.
Syftet med planen är att tillåta nya bostäder, en ny entré till kyrkan samt en utbyggnad av Ansgarskyrkan för en utökad barnomsorg.


Återigen ett "hus i park"-projekt, med stora öppna ytor som omger de nya husen. Men i detta område tycker jag att denna typ av bebyggelse passar in, dock kunde den nya parkeringen närmast bostadshusen förläggas i garage under mark och frigöra plats för ytterliggare en huskropp.

I planprogrammet för Pettersberg har även gräsplätten nedanför planområdet, mot Vallbyleden, pekats ut som ett förtätningsområde. Varför inkluderades inte detta i denna detaljplan?
Även området på andra sidan Vallbyleden, som skymtar längst ner i bilden, tycker jag är perfekt som förtätningsområde. Med närheten till Vallbyleden, Vallbymotet och E18 kommer den ökade trafiken inte kräva några större ingrepp i infrastrukturen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar