torsdag 12 januari 2012

Ängsgärdet-Kungsängen - Västerås nästa förnyelseområde

Området Ängsgärdet - Kungsängen har pekats ut som nästa förnyelseområde, under förutsättning att VLs bussdepå på Pilgatan flyttas. Den nya stadsdelen ska innehålla en blandning av bostäder, arbetsplatser, parker och mötesplatser.


Bilden visar ett förslag till områdets utformning från Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB. Bebyggelse av industrikaraktär längs Björnövägen , punkthus i det gröna stråket längs Mälarstrandsgatan, stadsvillor i 3-4 våningar samt ett nytt parkstråk längs Malmabergsgatan till Kokpunkten och Mälaren.

Varför vill man bygga stadsvillor och punkthus så pass nära stadens centrum?

Jag anser att detta område istället borde utformas som en mycket tätare stad, med en samling riktigt höga byggnader omgivna av lägre bebyggelse i slutna kvarter.
Fördelen med slutna kvarter jämfört med sk "hus-i-park" är framförallt att staden upplevs som tätare, de stora öppna gräsytorna ersätts med hårdgjorda ytor och ett levande gaturum tack vare butiker, caféer och restauranger i markplan. Grönytor och växtlighet koncentreras till kvarterens innergårdar där de skapar en mer privat och tryggare plats för avkoppling och umgänge med övriga boende.

Genom att koncentrera ett större antal höga byggnader på mindre yta fås en stabilare helhetsbild, istället för att bygga några enstaka höga hus här o där runt om i staden.

Boendeparkering bör lösas i garage under bebyggelsen för att få en så bilfri stadsdel som möjligt. Parkering i gatuplan bör begränsas och framförallt endast utgöras av gäst- och korttidsparkering

1 kommentar:

  1. Bra skrivet! Kungsängen-Ängsgärdet MÅSTE bli en tät, funktionsblandad stadsdel med varierande och nyskapande arkitektur. Sumpar man potentialen i att knyta ihop City med Nya Centralstationen och Kungsängen-Ängsgärdet som i ett helhetsperspektiv, ser stadens framtid dyster ut. Poängen mede slutna kvarter är väl att koncentrera uppkomsten av flöden och möten ( bärkraft för kommersiella lokalytor ex.) samt att ge en privat karaktär åt de boendes på innergården?

    SvaraRadera