måndag 6 februari 2012

Hälla dör ut... Eller?

Sedan det nya shoppingcentret på Erikslund öppnade har flera butiker på det tidigare populära Hälla slagit igen till förmån för de nya butikerna på Erikslund.
Betyder det att Västerås kraxande olyckskorpar har rätt? Att Hälla snart har dött ut och kommer bli helt övergivet? Naturligtvis inte, även Hälla pekas ut som ett förnyelseområde i Västerås Översiktsplan 2026.
Den västra småindustridelen kommer utvecklas successivt medan shoppingdelen föreslås utvecklas till ett område med en blandning av bostäder och verksamheter.

Bilden nedan visar ett förslag från Blå arkitektur landskap AB:

Arkitekterna föreslår att butiker och verksamheter vänder sig mot ett centralt stråk genom området. Genom en viss överdäckning av E18 binds Hälla samman med den nya stadsdelen Lillhamra som växer fram på andra sidan motorvägen.

Genom att blanda verksamheter och bostäder skapas en levande stadsdel med förutsättningar för både attraktivt boende och bra lägen för handel. Överdäckningen av E18 minskar barriäreffekten och öppnar upp handeln för boende i Lillhamra, Hamre och Talltorp.

Även här anser jag att stadsdelen bör byggas i klassiska slutna kvarter, så att boende i området kan få privata och avskärmade innergårdar trots närheten till handeln och de allmänna ytorna. Parkering för boende kan lösas i garage under bebyggelsen medan besöksparkering löses i markplan. Genom att ge kollektivtrafiken ett centralt läge görs området även attraktivt för icke bilburna besökare.

En detaljplan för Ringborren 13 i den västra delen vann laga kraft den 19 december 2011 och innebär att en ny gata vid namn Stekelgatan anläggs och ansluts till Stockholmsvägen med en ny cirkulationsplats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar