onsdag 17 oktober 2012

kv. Isolatorn, Gideonsberg

Detaljplanen för kv. Isolatorn på Gideonsberg vann laga kraft den 8 oktober 2012.
 
 
 
Planen syftar till att omvandla delar av ett område som idag används för verksamheter till ett bostadskvarter samt begränsa användandet av övriga delar av området till icke störande verksamheter (begränsad yta), kontor (ej hotell) och handel (begränsad yta). Planförslaget innehåller cirka 280 lägenheter. Byggnaderna föreslås bli 4-6 våningar höga förutom punkthusen som föreslås bli upp till 10 våningar höga. Inom området finns möjlighet att inrymma förskola samt annat bostadskomplement som stadsdelsservice, i bottenvåning mot gata. Bostadsparkering kommer att ske i garage under mark, korttidsparkeringar kommer finnas i markplan på innergårdarna samt i form av gatuparkering utefter Långmårtensgata.
 
Ny infart till området, vid ICA Ettan

Nya bebyggelsen sedd från Emusmotet
 Den nya bebyggelsen kommer tillföra många nya bostäder till området vilket i sig är positivt. Tyvärr väljer man att ännu en gång bygga "hus-i-park".
Slutna kvarter med verksamhetslokaler i bottenplan hade gett mer stadkaraktär åt området och ett större möjlighet till ett levande gatuliv. Området ligger trots allt hyffsat nära centrum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar