torsdag 24 maj 2012

Kristiansborgsbadet blir Kristiansborgspalats?

Västerås stad kommer när Kokpunkten har startat att ha flera bad.
Kristiansborgsbadet är ett bad som ligger många västeråsare varmt om hjärtat. Det har en strategisk placering och många äldre och mindre barn använder badet eftersom det också har högre temperatur i simbassängerna.Kristiansborgsbadet kan utvecklas ytterligare och det strategiska läget ger möjlighet att utveckla boende i anslutning till badet. Västeråsalliansen vill utveckla badet till ett Kristiansborgspalats.
Det som skiljer Kristiansborgspalatset från andra hus är att det finns många verksamheter representerade, alltifrån vanliga bostäder, gruppbostäder, satellitlägenheter, möjligt med hotell, arbetsplatser och kontor, skola, trygghetsboende, äldreboende, kanske en läkarpraktik, simbassäng, gym, spa och bistro/café. Det gör att huset som helhet blir intressant.

I förslaget ingår även att den gamla ladan på Kristiansborg flyttas till Vallby friluftsmuseum i samband med exploateringen.

Detta är ett i grunden bra förslag, det är en attraktiv tomt nära både centrum och högskolan. Man får gärna förtäta ytterligare i grönområdet runt badet.
Jag tycker att man bör lägga väldigt mycket möda på att bevara badets karaktär så mycket det går. Det är en tidstypisk byggnad som inte får förstöras bara för att staden till varje pris måste bli tätare. Eventuella påbyggnader bör göras i samma stil som resten av byggnaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar