torsdag 8 mars 2012

Trianglar vid fd Gideonsbergsskolan

Västerås Stad har valt att gå vidare med Tovatt Architects & Planners förslag till utformning av den fd Gideonsbergsskolan. Större delen av den gamla skolbyggnaden kommer bevaras och göras om till bland annat bostäder, i kombination med ca 10 nybyggda småhus kommer området ge ca 250 nya bostäder.

Gideonsberg domineras av förortsbebyggelse i form av lamellhus i park, så arkitektbyråns förslag på bygnader i form av trianglar kommer bryta av mot den befintliga bebygelsen. Det är mycket bra att man inte fortsätter med hus-i-park projekt i detta område utan vågar testa något nytt.

I arbetet med stadsplanen har vi utgått från vissa grunder i den befintliga strukturen och samtidigt börjat på någonting helt nytt för området – triangeln. Den triangulära formen ger vackra och funktionella planlösningar, den öppnar för transparens, komposition och spänning – både vertikalt och horisontellt . Dessa volymer kan skapa både ”gata och gård” på ett nytt sätt” 


De trekantiga byggnaderna har studerats i detalj under parallelluppdraget och förhoppningen är att stora delar av den utredningen skall kunna lyftas rakt in i detaljplaneprocessen.


Byggherrar ska utses under försommaren 2012 och inflytt är beräknat till våren 2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar