fredag 3 maj 2013

Urspårad tunneldebatt

En reviderad version av översiktsplanen för stationsområdet är just nu ute på samråd.
Det nya förslaget ser mycket bra ut, med bland annat slutna kvarter och tydligare platsbildningar.

Själva resecentrumets gestaltning känns inte allt för upphetsande, men man måste komma ihåg att illustrationerna i förslaget endast är exempel på utformning och utseende.

Positivt att man har kvar möjligheterna att bygga både passager över och under spåren. Om den nya stadsdelen ska kunna integreras i den befintliga staden innanför Cityringen är det extremt viktigt att den barriär som järnvägen utgör minimeras så mycket som möjligt. Eftersom en nedgrävning av spåren sedan länge avfärdats, så är det effektivaste sättet att minimera barriären att bygga flera alternativa passager.Den pågående debatten om passage under spåren eller inte känns extremt fånig och barnslig.
Vi står inför det största och mest betydelsefulla stadsbyggnadsprojektet i Västerås på flera decennier, där vi ska bygga en stadsdel som ska vara attraktiv, hållbar och befolkas av många framtida Västeråsare i flera generationer. Det är ett väldigt stort område som ska bebyggas och utvecklas till en riktig stadsdel, men man väljer att stirra sig blind på en liten detalj, en passage under spåren. Jag önskar man kunde se till helheten istället. De samhällsekonomiska vinsterna för många många år framöver bör överskugga kostnaderna för en underpassage.


Man kan höra argument som "trång, mörk, otrygg tunnel" och "bara en liten del av de som bor i Östra hamnen kommer ha glädje av en tunnel". När man kommer med uttalanden som dessa så bevisar man bara att man totalt har missförstått projektets intentioner.
En tunnel blir inte per automatik trång, mörk och otrygg, den blir som man bygger den. I detta fall bör den vara bred, ljus och även innefatta mindre verksamhetslokaler för att skapa trygghetskänsla. Om den även integreras med stationsbyggnaden och plattformarna så skapas ännu bättre förutsättningar för naturliga flöden och därmed ännu större upplevd trygghet.
Dessutom blir inte passagen endast för boende i Östra hamnen och Lillåudden, det ska ju faktiskt byggas blandstad innefattande bland annat ca 500+ bostäder på hela området mellan spåren och Östra hamnen. Har man missat även detta i tunneldebatten?

Cyklister, rörelsehindrade och människor med barnvagn som ska passera från den nya stadsdelen genom stationsområdet och in mot city ska inte behöva passera igenom stationshuset via hissar och rulltrappor. Stadsdelen kommer inte heller att kännas som en naturlig del av den befintliga staden om man hänvisas till omvägen via Hamngatan.

En annan märklig sak i hela debatten är att planförslaget även innefattar en passage under spåren i planområdets nordöstra del, ungefär i höjd med friidrottshallen. Är denna passage helt ok att bygga eftersom den aldrig nämns i debatten? Varför är passagen vid stationshuset en så het potatis medan denna andra passage slinker obemärkt förbi? Kan det vara så att man stirrar sig så blind på den ena att man missar den andra?Dessutom vill över 70% av de inkommna yttrandena se en passage under spåren! Staden ska väl byggas för de som ska bo i den?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar